Sidosryhmät

Suomen medisiinariliitto SML 

Suomen medisiinariliitto, tuttavallisemmin SML, on suomalaisten lääketieteen opiskelijayhdistysten eli kandiseurojen koulutus- ja edunvalvontaliitto. SML edustaa lähes kaikkia Suomessa opiskelevia lääketieteen opiskelijoita sekä ulkomailla lääketiedettä opiskelevia suomalaisia jäsenseurojensa kautta. Liittymällä KuoLOn jäseneksi liityt siis samalla automaattisesti myös SML:n jäseneksi. Medisiinariliitto valvoo jäsentensä etuja muun muassa ottamalla kantaa lääketieteen opiskelijoita koskettaviin aiheisiin, kuten lääketieteellisten koulutusohjelmien sisäänottomääriin, lääketieteen kandidaattien työskentelyyn opintojen ohella ja niin edelleen. 
 
SML:n ylin päättävä elin on kahdesti vuodessa kokoontuva liittokokous. Liittokokous järjestetään vuoron perään niillä Suomen paikkakunnilla, joilla lääketiedettä voi opiskella. Liittokokousedustajaksi voi ilmoittautua kuka tahansa jäsenseuran jäsen, ja edustajapaikkojen lukumäärä määräytyy jäsenseuran jäsenmäärän perusteella. Käytännön toimintaa johtaa liiton hallitus, joka valitaan syksyn liittokokouksessa. KuoLOsta hallitukseen valitaan vuosittain kaksi edustajaa. Edustajat valitsee SML:n liittokokous KuoLOn hallituksen tekemän esityksen perusteella.  

SML:n nettisivut

Lääkäriliitto 

Lääkäriliitto on lääkäreiden ammattijärjestö, johon kuuluu valtaosa suomalaisista lääkäreistä. Ammattijärjestönä Lääkäriliitto neuvottelee lääkäreiden työehtosopimuksista, joissa sovitaan muun muassa palkkauksen minimitasosta eri tehtävissä, työ- ja lepoajoista ja niin edelleen. Opiskelija voi liittyä Lääkäriliiton jäseneksi neljännen opiskeluvuoden lopussa, kun hän saa rajoitetun oikeuden toimia lääkärin tehtävässä. Liitto järjestää keväisin neljännen vuoden opiskelijoille jäseneksikutsumistilaisuudet, joissa jäseneksi voi liittyä. Opiskelijalle jäsenyys on maksuton. Lääkäriliitolla on jokaisella yliopistopaikkakunnalla edunvalvonta-, professio- sekä terveyspoliittiset valiokunnat. Kaikissa valiokunnissa on SML:n nimittämä opiskelijajäsen.  

Lisää Lääkäriliitosta

Nuorten lääkärien yhdistys NLY 

Nuorten lääkärien yhdistys eli NLY on nimensä mukaisesti uransa alkuvaiheessa olevien lääkäreiden sekä lääketieteen opiskelijoiden edunvalvontajärjestö. NLY:llä on tällä hetkellä lähes 12 000 jäsentä eri puolilta Suomea. Jäseneksi voi liittyä jokainen Suomessa laillistettu lääkäri (iästä riippumatta) sekä lääketieteen opiskelija kolmannesta vuosikurssista alkaen. Opiskelijajäsenet on vapautettu yhdistyksen jäsenmaksusta. Yhdistyksellä on paikallistoimintaa ympäri Suomea, myös Kuopiossa. 

Nuorten lääkärien yhdistyksen sivut

Pohjois-Savon lääkäriyhdistys PSLY

Pohjois-Savon Lääkäriyhdistys on Suomalaisen lääkäriseura Duodecimin alueellinen jäsenjärjestö, joka on perustettu 1916. Sen toiminta-alue on Pohjois-Savo ja kotipaikka Kuopio. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia alueen lääkärien kollegiaalisena yhdistyksenä, kehittää ja tarjota täydennyskoulutusta, lisätä jäsenten ammattitaitoa ja vastuuntuntoa sekä edistää terveyden- ja sairaanhoitoa.

Toimintamuotona ovat esitelmät ja täydennyskoulutustilaisuudet, vuosikokous sekä jäsenten ja heidän perheenjäsentensä virkistystilaisuudet. Mm. joka vuosi järjestettävät koko perheen liikuntailta Kuopio hallilla ja talviliikuntapäivä ovat olleet suosittuja. PSLY myöntää myös vuosittain Martti Hämäläinen-palkinnon ansioituneelle tutkijalle sekä nuoren tutkijan matka-apurahan.

Jäseneksi voivat liittyä Pohjois-Savossa toimivat lääkärit sekä neljännen, viidennen tai kuudennen vuosikurssin lääketieteen kandidaatit.

Lue lisää PSLY:n nettisivuilta

Finnish Medical Students’ International Committee FiMSIC

FiMSIC on kansainvälinen järjestö, osa SML:ää ja edustaa Suomea maailmanlaajuisessa lääkisopiskelijoiden kattojärjestössä IFMSA:ssa. Jos kuulut KuoLOon, kuulut automaattisesti FiMSICiin.

FiMSIC toimii sekä kansallisesti että paikallisesti: kansallinen tiimi operoi Suomen ja koko maailman tasolla, paikallistiimit järjestävät ohjelmaa jokaisessa lääkiskaupungissa. Tällaista ohjelmaa ovat esim. erilaiset koulutukset, hyväntekeväisyystempaukset, bileet, nallesairaalat sekä seksuaali- ja mielenterveysaiheiset koulutustunnit (tutummin S.U.L.L.E. ja M.U.L.L.E.) ylästeikäisille. Näiden lisäksi FiMSIC järjestää muiden maiden kanssa kuukauden mittaisia harjoittelu- ja tutkimusvaihtoja ympäri maailman.

Nallesairaalakäynnit ovat etupäässä preklinikkalaisille suunnattuja. Nallelääkärit käyvät päiväkodissa hoitamassa lasten sairaita pehmoleluja. Nallesairaalan ideana on pyrkiä lievittämään lasten lääkäripelkoa ja tarjota opiskelijoille mahdollisuus harjoitella lasten kohtaamista.

S.U.L.L.E.- ja M.U.L.L.E.-tunneilla pääset pitämään vertaiskasvatuksellisia tunteja seksuaali- tai mielenterveyden aiheista yläasteikäisille. Näillä tunneilla käsitellään teemoja, joita ei terveystiedon tunneilla kateta ja pyritään luomaan nuorille turvallinen tila aiheiden ympärille. Tuntien pitämiseen tarvitset joko ilta- tai viikonloppukoulutuksen, joista ilmoitetaan Yammerissa.

Sen lisäksi, että Suomesta lähtee medisiinareita maailmalle, vaihto-opiskelijoita saapuu Suomeen ympäri vuoden. Vaihtarit viihtyvät Suomessa kuukauden päivät, ja tarvitsevat sekä suomalaisen kummin että katon päänsä päälle. Majoittamisesta tarjotaan 200 euron korvaus. Mikäli kotikansainvälisyys kiinnostaa, ota yhteyttä vaihtovirkailijoihin osoitteessa exchanges_kuopio(ät)fimsic.fi!

Sen lisäksi, että FiMSIC on mielekäs ja merkityksellinen järjestö, saa kaikesta FiMSICin toiminnasta erinäisen määrän vaihtopisteitä, jotka helpottavat vaihtoonpääsyä.

FiMSIC:n kanssa ulkomaille pääsee vaihtojen lisäksi osallistumalla kansainvälisiin kokouksiin. FiMSIC edustaa Suomea eri laajuisissa kokouksissa, joita on ripoteltu vuoden ajalle. Järjestäjämaat vaihtuvat kokouksittain. Näissä tapahtumissa päätetään yhteisistä asioista, kouluttaudutaan työpajoissa, verkostoidutaan ja nautitaan sosiaalisesta ohjelmasta sekä muualta maailmasta saapuvien medisiinareiden seurasta. Hakukuulutuksia kokousten delegaatioihin julkaistaan pitkin vuotta Yammerissa.

Lisätietoja FiMSICin nettisivuilta