Sairaala Nova, sisätaudit

Vuosikurssi: LL LT5
Toimipiste: Jyväskylä Sairaala Nova

TERVETULOA ERIKOISTUMAAN TAI TEKEMÄÄN REUNAPALVELUITA SISÄTAUDEILLE JYVÄSKYLÄÄN!

Keski-Suomen sairaala Novan sisätautiklinikassa ja Sydänsairaalassa on tarjolla erikoistumispaikkoja. Sairaalamme on Suomen suurin keskussairaala. Erikoistuvia lääkäreitä meillä työskentelee yhteensä 18 mukaan lukien reunapalveluiden tekijät. Sisätautiklinikastamme saat laadukkaan ja monipuolisen koulutuksen syventyessäsi eri sisätautialoihin. Sairaalatyön vahvuutena on tiivis työyhteisö ja erikoislääkärijohtoinen koulutus. Palkkauksessa kannustimena on erillinen rekrytointilisä, josta voit kysellä tarkemmin!

Koulutus on meillä monipuolista. Työskentelet seniorin ohjauksessa sekä osastoilla että poliklinikoilla. Pääset kiertämään kaikki suppeat erikoisalat. Poliklinikkatyöskentelyssä sinulla on omat potilaat, joiden asiat katsotaan etukäteen seniorin kanssa ja seniori on myös konsultoitavissa päivän aikana.

Potilastyön ohella tarjolla on runsaasti teoreettista koulutusta. Klinikassamme on viikoittain useita meetingejä ja luentoja. Erikoistuvilla lääkäreillä on tämän lisäksi vielä oma luento-ohjelmansa. Klinikan ulkopuolisiin koulutuksiin on päässyt Lääkäriliiton täydennyskoulutussuosituksen mukaisesti. NLY:n koulutuspaikkakyselyn palautteen perusteella on perehdytystä kehitetty ja siitä saatu palaute on ollut positiivista.

Meillä on professuurit sekä sisätaudeilla että reumatologialla, joten reumatologiaan erikoistuminen runkopalveluineen on mahdollista suorittaa meillä!

Päivystysvuorot on pilkottu ilta- ja yövuoroihin ja viikonloppuisin 12 h vuoroihin. Arkipäivisin ja -iltaisin sisätautipäivystäjiä on kaksi. Myös akuuttilääkärit tekevät sisätautivuoroja. Yöpäivystäjiä on yksi, mutta uutena jaksamista tukevana etuna on osittain palkallinen vapaa myös yöpäivystystä edeltävänä päivänä. Aloittaessasi työt et joudu päivystämään yksin, vaan saat harjoitella päivystämistä kokeneemman kollegan kanssa ensimmäisen kuukauden ajan sekä päivä- että iltapäivystyksessä. Sisätautien takapäivystäjänä toimii aina erikoislääkäri, joka on arki-iltaisin sairaalassa ad klo 20 ja viikonloppuisin vähintään klo 9 – 15 välisen ajan sekä hoitaa osastoilta tulevat puhelut ad klo 21 sekä arkisin että viikonloppuisin.

Keski-Suomen keskussairaala muutti alkuvuodesta 2021 upouusiin tiloihin sairaala Novaan: http://www.sairaalanova.fi. Sairaalassamme on ison sairaalan puitteet, mutta pienen sairaalan meininki!

Jyväskylä on nuorekas opiskelijakaupunki, josta löytyy kulttuuritarjontaa ja erinomaiset liikuntamahdollisuudet. Talvella ei hiihtoladulta puutu lunta ja lähellä on useita golfkenttiä! Keski-Suomesta on hyvät liikenneyhteydet joka puolelle Suomea.

Haemme sisätautien runkopalveluita tai eriytyvää palvelua suorittavia lääkäreitä, mutta myös reunapalveluita tarvitsevat voivat olla yhteydessä. Myös lääketieteen opiskelijoilla on mahdollisuus työskennellä meillä.

Lisätietoja voi kysellä suoraan sisätautiklinikan ylilääkäriltä Marja Miettiseltä: marja.miettinen@hyvaks.fi, 014-2695042 tai Sydänsairaalan toimintojohtaja, ylilääkäri Kai Nymanilta: ext-kai.nyman@hyvaks.fi, 014-2693636. Allekirjoittaneilta voi tiedustella erikoistuvan lääkärin kokemuksista: hannu.saarivaara@hyvaks.fi ja aleksi.hamalainen@hyvaks.fi.

Ystävällisin terveisin,
Hannu Saarivaara ja Aleksi Hämäläinen
sisätautien erikoistuvat lääkärit, Keski-Suomen hyvinvointialue, Sairaala Nova

Sorry! This job has expired.